Ať se děje (téměř) cokoliv, vaši domácnost ochrání vhodně zvolené pojištění

Pojištění domácnosti slouží k ochraně majetku v případě nepříznivých situací, které mohou během života nastat. K těm nejčastějším patří živelné pohromy a krádeže. Pojistka logicky nezamezí škodám na majetku, ale pokryje výdaje, které s nepředvídanou událostí souvisí. Pojišťovny svádí litý konkurenční boj a nabízí široké spektrum produktů s atraktivními podmínkami. Přesto si vždy důkladně přečtěte smlouvu a pokud ji nerozumíte, nic nepodepisujte. Podstatná není jen dostatečná pojistná částka, ale také další aspekty. Nabídky pojišťoven jsou pestré a téměř jistě se vám podaří najít pojištění bytu a domácnosti, které odpovídá vašim požadavkům. Jednotlivé produkty se však mohou podstatně lišit, byť jsou na první pohled identické. Rozdíly spočívají v pojistných podmínkách, limitech plnění a pojistných částkách, nastavení spoluúčasti, připojištění atd. Online pojištění domácnosti lze rozdělit podle toho, zda se jedná o základní balíček, nadstandardní nebo doplňkové pojištění. Základní varianta obvykle zahrnuje standardně vybavenou domácnost a výše pojistného plnění je limitována. Sjednává se pro domácnost jako celek. calculator-385506_640 Pro movitější klienty je určeno nadstandardní pojištění s vyšším pojistným plněním. Máte-li v domácnosti drahé předměty, pak je tento typ pojištění určen právě pro vás. Jednotlivé věci lze pojistit zvlášť, ale často je zapotřebí znalecký posudek. Zároveň je nutné počítat s vyšším pojistným. Co se týče doplňkového pojištění, v podstatě jde o rozšíření základního balíčku. Souvisí s pojištěním předmětů, které jsou více rizikové (např. okenní skla, jízdní kola, elektronika…). V úvodu jsme zmínili význam VPP pro pojištění domácnosti. V podmínkách jsou obsaženy veškeré informace o pojištění a náležitosti související se smlouvou. Přestože se mnohdy jedná o několikastránkový elaborát, věnujte prostudování potřebný čas.

Publikováno: 30. 04. 2017 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Tereza Navrátilová