Fasádní barvy a jiné nátěrové hmoty

Chcete-li, aby Vaš rodinný dům patřil mezi nejhezčí nemovitosti ve Vašem okolí, tak nepodceňujte údržbu jeho exteriéru. Tím nemyslím, aby jste si zahradu vyšperkovali, bazénem, vířivkou, krbem, grilem, altánem, pergolou a jinými doplňky, ale aby jste se zaměřili na vzhled samotné nemovitosti, konkrétně fasády. Občasnou opravu a údržbu si nezaslouží pouze fasáda, ale i dřevěné a kovové součásti nemovitosti. Tato kompletní údržba se neobejde bez nejrůznějších nátěrových hmot. Nátěrové hmoty Nátěrové hmoty jsou ochrannými nátěry, jež chrání omítku, dřevo, kov nebo jiné povrchy před nepříznivými přírodními živly nebo čímkoli, co by je mohlo poškodit a zkrátit jejich životnost. Ochranné nátěry zajišťují účinnou ochranu omítky proti sprejerům, větru, kyselému dešti, slunečnímu záření apod., ochranu kovových povrchů proti korozi, ochranu dřevěných povrchů proti dřevokazným houbám a červotočům a v neposlední řadě odolnost proti poškrábání. Mezi nátěrové hmoty řadíme barvy, laky a nátěrové oleje. Nátěrové hmoty jsou vodou ředitelné bez nebezpečných vlastností nebo z nebezpečnými vlastnostmi. Jejich zbytky jsme povinni nechat ekologicky zlikvidovat, a to dle zákona o odpadech. Barvy Z chemického hlediska dělíme barvy na barvivo a pigmenty, pojidlo a ředidlo. Ve stavebnictví rozlišujeme interiérové barvy, fasádní barvy, barvy na kov a barvy na dřevo. Druhy barev jsou: akrylové, alkydové, disperzní, emailové, epoxidové, fermežové, latexové, lazurovací, penetrační, transparentní, olejové, nitrocelulózové, polyuretanové, silikonové, asfaltové, polyesterové, práškové, chlorkaučukové, lihové, syntetické a základní. Laky Laky tvoří lesklý, matný nebo pololesklý povrch a zajišťují průhledný a tvrdý ochranný nátěr zejména na dřevě, příp. jiných materiálech, jež chrání před vlhkostí, nečistotami, agresivními chemikáliemi a mechanickým namáháním. Druhy laků jsou: olejové, pryskyřicové, asfaltové, chlorkaučukové, celulózové a syntetické. Nátěrové oleje Nátěrové oleje s obsahem pigmentů a plnidel se vyrábí na bázi přírodních olejů, jež jsou kombinovány s různými druhy pryskyřic. Jsou jimi olejové laky, olejové emaily, fermežové barvy a fermeže.

Publikováno: 22. 07. 2013

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová