Tryskání pískem: Poznejte výhody moderní metody opracování povrchů

Jak docílit toho, aby fasáda vašeho domu vypadala jako noví i navzdory vysokého stupně znečištění? Pokud nečistoty nelze odstranit běžným způsobem, můžete se obrátit na specializovanou firmu, která disponuje moderním systémem na bázi tryskání pískem. Pro upřesnění – nejde o vysokotlaký vodní paprsek s přidáváním písku ani o tryskání pod vodní clonou, kdy se voda přivádí do sušeného abraziva až v koncové trysce. Tryskání neboli pískování je proces, v rámci kterého dopadá na povrch proud jemného abraziva. Směs písku má velkou kinetickou energii a při výkonu kompresoru 10 m3/min a tlaku 7 bar dosahuje rychlosti kolem 300 m/s. To v praxi vede k vysokému abrazivnímu efektu. Zároveň jde o velmi šetrnou metodu, kterou schválil i Český památkový ústav. Pískováním se zabývají také odborníci z firma AXIOM REAL, která patří k předním specialistům na čištění povrchů. Disponují kvalitními systémy Torbo, jehož výhody spočívají v:
  • miminální prašnosti – oproti ostatním metodám tryskání lze Torbo elektronicky nastavit tak, aby byla prašnost minimalizována až o 95 %.
  • mobilitě – stroje nejsou závislé na zdrojích elektřiny a vody, takže s nimi lze pracovat takřka kdekoliv
  • velmi široké oblasti použití
  • ekonomickém provozu
  • tryskání kovů – po přidání inhibitoru
Standardně je směs písku a vody v poměru 80:20, ale v případě potřeby lze poměr změnit až na 10:90. S ohledem na to se pískování používá nejen při čištění fasády, ale také při odstraňování nečistot z jiných umělých či přírodních materiálů, odstraňování starých nátěrů, sanaci betonu a v neposlední řadě při opracování dřeva. A jak vypadá pískování v praxi? Fotogalerii realizovaných zakázek najdete na www.tryskani-piskovani-ars.cz.

Publikováno: 02. 11. 2017

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová

Tagy: pískování | tryskání