Nalezení vhodného půdorysu domu

Pokud se zrovna chystáte stavět svůj rodinný dům, určitě budete také přemýšlet nad půdorysem svého vysněného obydlí. Zde vám nabídneme několik dobrých rad, které tvary půdorysů jsou především vhodné pro rodinný dům na venkově.

Jaký půdorys tedy zvolit? Je libo kruhový, čtvercový, obdélníkový nebo zcela nepravidelný půdorys? Zkušeností ukazují, že nejlepším dispozičním řešením domu je, když je půdorys obdélníkový. Tento půdorys se totiž historicky nejčastěji objevuje a vyskytuje na českých a moravských vesnicích. Co se v minulosti osvědčilo, je dobré udržet a používat i v dnešní době.

Naopak za nevhodný půdorys nových rodinných domů se považuje půdorys nepravidelného tvaru. Takový půdorys má často na nárožích zešikmené nebo zaoblené úseky. Dalším velice nevhodným a nepřijatelným půdorysem pro rodinný dům je půdorys čtvercový, který se spíše používal pro sýpky nebo zvonice než pro rodinné domy. Čtvercový tvar půdorysu je nevhodný rovněž z důvodu zastřešení celého domu.

Obdélníkový půdorys je tedy nejlepším možným řešením, především pro rodinný dům, který bude stát na vesnici. Když budete tedy stavět podle obdélníkového půdorysu, bude dispoziční uspořádaní interiéru klasické. Přízemní dům lze pak rozdělit na tři základní půdorysné díly, přičemž střední díl bude sloužit jako vstupní část, ze které budou přístupné i ostatní pokoje a místnosti v domě. Uspořádání interiéru pak vypadá tak, že nejblíže veřejnému prostoru je vždy situovaná nejvíce využívaná a používaná obytná část domu, což je kuchyně s jídelnou či obývací pokoj. V zadním díle domu jsou pak umísťované pokoje soukromého charakteru, které vyžadují více klidu a soukromí. Jsou to většinou ložnice, dětské nebo pracovní pokoje. Mezi těmito částmi domu je dobré a praktické umístit chodbu s koupelnou a záchodem.

Publikováno: 18. 04. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová