Co je off grid dům? Ostrovní bydlení, které si vystačí samo

Zažíváme poněkud zvláštní situaci a začínáme si uvědomovat křehkost přírodních zdrojů. Zároveň se snažíme osamostatnit a zbavit se závislosti na veřejných sítích, jak je to jen za daných okolností možné. Někteří lidé jdou takříkajíc až na dřeň a pořizují si tzv. off grid bydlení. O co jde, čím se vyznačuje, a proč má slibnou budoucnost?

Ostrovní dům nepotřebuje přípojky

Význam termínu „off grid“ lze volně přeložit jako „bez připojení“, a právě takové je i ostrovní bydlení. Charakteristický znakem je absence přípojky k veřejné elektrické síti, kanalizaci a veřejné vodovodní síti. Stavba by ke konvenčním zdrojům teoreticky připojena být mohla, ale aby byla pokládána za off grid, musí se bez nich zcela obejít, aniž by jí to bránilo v běžném fungování. Zájemce o svobodné a nezávislé bydlení by si měl uvědomit, že odstřižení od inženýrských sítí přináší výhody i specifické požadavky na komplexní řešení dílčích součástí stavby. Jak je ale vůbec možné, že off grid dům nepotřebuje přípojky? Elektřinu získává pomocí fotovoltaického ostrovního systému a přebytky ukládá do velkokapacitních akumulátorů. Další možností je kombinace s tepelným čerpadlem, které využívá další obnovitelné zdroje energie. Voda může být přiváděna ze studny či blízké řeky. Dešťovka se ukládá v retenční nádrži a o čištění odpadních vod se může postarat např. domovní ČOV. Vytápění lze řešit například krbem na tuhá paliva či tepelným čerpadlem (anebo jejich kombinací). Již nyní by se našla i mnohá další vhodná technologická řešení – a v horizontu dalších let jich bude nadále přibývat. Odříznutí se od okolního světa bude v budoucnu mnohem jednodušší a efektivnější.

Výhody převažují, s nevýhodami je nutné počítat

Mezi největší výhody off grid bydlení patří energetická soběstačnost, jejíž význam vychází najevo především při výpadcích v okolí). A samozřejmě šetrnost k životnímu prostředí. Za zmínku stojí také zajímavý ekonomický aspekt – nezasíťovaný pozemek bývá výrazně levnější než ten, ke kterému již byly sítě vybudovány. Z dlouhodobého hlediska je pak provoz off grid domu velmi levný. Největší nevýhodou jsou o cca 20 % vyšší vstupní náklady. Stavba off grid domu je vzhledem k přítomnosti dražších moderních technologií zhruba o pětinu dražší oproti běžné nemovitosti. Zájemce by měl také vědět, že se v české legislativě zatím nic jako soběstačný či ostrovní dům nenachází, a proto se může potýkat s jistými problémy v rámci územního a stavebního řízení. Rychlost (a úspěšnost) do určité míry závisí na přístupu daného úřadu. Od off grid bydlení by vás mohla odradit také nutnost šetrnějšího hospodaření s elektřinou, a to především v průběhu chladnější části roku. Pro všechny případy se vyplatí mít v záloze benzínový generátor. Jinak je ovšem ostrovní bydlení vskutku zajímavou alternativou k současnému „závislému“ bydlení a velmi pravděpodobně bude zástupců tohoto zatím vzácného segmentu průběžně přibývat.

Publikováno: 10. 05. 2022

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová

Tagy: off grid | off grid dům | off grid fotovoltaika | off grid systém | off grid význam