Bezpečnost na staveništi – fyzická ostraha

Ačkoli by se ostraha staveniště mohla na první pohled jevit jako jednoduchá činnost, opak je pravdou. Ostraha staveniště je náročná a komplexní akce, při které je třeba počítat nejenom s pohybem lidí, ale také se stavební technikou, vozidly apod.

Práce na staveništi procházejí mnoha fázemi, v důsledku nichž se vozí různé materiály, součástky, mění se režimy činnosti a střídají se četné řemeslné zákroky. Dochází tak ke střídání firem i lidí, kteří se na stavbě podílejí. Ploty jsou sice univerzálním řešením, ale kvůli jejich mobilitě a možnosti rozebrání nejsou ideálním prostředkem proti těm, kteří si chtějí ze stavby odnést to, co jim nepatří.

Drtivé procento kriminality na staveništích je zaměřeno na hmotný majetek, do kterého spadají stavební součástky, vybavení objektů, stavební stroje, pomůcky a v neposlední řadě také samotný stavební materiál, neboť se dá velmi snadno prodat. Proto je velmi důležité stavbu zabezpečit, a to nejlépe zařídí fyzická ostraha v kombinaci s elektronickými systémy, napojenými na vzdálený dozor. Díky tomu je téměř nemožné majetek odcizit.

Základem zabezpečení stavby je v první řadě fyzická ostraha. Množství záleží na rozloze staveniště a fázi, v níž se právě projekt nachází. V podstatě platí, že čím je stavba v pokročilejší fázi, tím je třeba vyšší počet pracovníků fyzické ostrahy.

Kromě základního vymezení prostoru stavby a označení, že je prostor střežen, je dobré také stavbu oplotit co nejhůře rozebíratelným materiálem. K tomuto účelu slouží tak zvané atypické šrouby a matice, které nelze jednoduše rozebrat, a odcizit větší objekty je takřka nemožné. Plot je i přesto třeba sledovat, zda nevykazuje nějaké známky poškození či manipulace.

Dalším střeženým místem by měl být prostor, ve kterém se shromažďuje těžká technika a vozidla. Aby ostraha měla optimální přehled o veškeré technice, je třeba ji lokalizovat na jediné místo, a to i u rozlehlejších staveb. Krádeži pohonných hmot nebo stroje samotného lze zamezit pouze v případě vyššího počtu pracovníků, kdy každý z nich hlídá svůj prostor a vzájemně jistí vchod či výjezd ze stavby.

Počet pracovníků se zpravidla zvyšuje s rozvojem a s postupem stavebních prací. Vyšší počet pracovníků vyžaduje také důslednější a zevrubnější evidenci nákladů, výjezdů vozidel a rovněž kontrolu materiálů či drahých kovů.

Kontrolní docházkový systém zaměstnanců i jejich návštěv je samozřejmostí, a to nejen na stavbách, ale de facto v každé firmě. Dokonalá evidence přítomných osob je výhodná také v případech, kdy se na staveništi stane nehoda či jiná nepředvídatelná situace, jako požár apod.

Ostraha na staveništi střeží fyzicky nejenom vchody a výjezdy, ale koná také pochůzky po stavbě, jejichž systém je nepředvídatelný a nedá se vysledovat jejich pravidelnost. Samozřejmostí jsou i preventivní pochůzky, včetně kontroly vnitřních interiérů, výbavy, oken, dveří a rámů.

Ostraha objektu kontroluje bez výjimky všechna vozidla, která se na pozemku nacházejí. Zajišťuje majetek uvnitř staveniště nebo již postavených objektů a areálů. Do jejich náplně práce dále spadá ochrana majetku, kontrola oplocení a klidu na celém stavebním pozemku. Pro komplexní ochranu je třeba také obsluha bezpečnostních kamer, vstupních systémů a evidence osob, komunikace s vedením stavby a nakonec střežení EZS a protipožárního systému.

Mezi další bezpečnostní prvky patří nejrůznější technicky vyspělé elektronické systémy.

Publikováno: 30. 03. 2016 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová