Kolaudace rodinného domu na klíč

Kolaudace rodinného domu je poslední a závěrečný krůček k novému bydlení. Ovšem i na tuto závěrečnou fázi se musíte důkladně připravit, neboť nic nejde bez razítek a papírování.

Kolaudaci tedy nelze podcenit, neboť bez platného kolaudačního řízení není možné v nově vybudovaném rodinném domě bydlet. Co všechno budete ke kolaudaci domu potřebovat? V tomto článku vám prozradíme ty nejzákladnější věci, které jsou ke kolaudaci nutné a nezbytné.

Kolaudaci domu nelze nijak obejít, neboť je v naší zemi povinně uložena zákonem. Zákon jasně říká, že stavebník není oprávněn bydlet ve stavbě, která neprošla kolaudačním řízením. Kolaudace má za úkol zkontrolovat provedení stavby. Především se kontroluje, zda nedošlo k odchylkám od podmínek, které byly stanoveny v územním řízení.

Před samotným kolaudačním řízením je nutné vyplnit příslušnou žádost o vydání kolaudačního řízení. V této žádosti budete muset vyplnit jméno, identifikaci stavby, číslo stavebního povolení, předpokládaný termín dokončení celé stavby a datum, kdy bude staveniště naprosto uklizeno. Pokud jste se nějaký způsobem při stavbě odchýlili od územního řízení, je zapotřebí to napsat a k žádosti přiložit. Následně musíte doložit geodetické zaměření nové stavby a stanoviska dotčených orgánů. Poslední balík dokladů pak obsahuje doklady o vytyčení stavby a provedení zkoušek kanalizace, projektovou dokumentaci a doklady o vlastnostech použitých materiálů.

Dobrou zprávou je, že celé správní řízení je prováděno bez poplatků a stavební úřad musí celou vaší žádost vyřídit do 30 dnů od podání žádosti.

Pak už následuje pouze závěrečná kontrolní prohlídka a po této konečné prohlídce vám stavební úřad zašle do 15 dnů, ode dne prohlídky, kolaudační souhlas, který vám umožňuje oprávněně užívat váš dům k bydlení.

Publikováno: 06. 01. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová