Domov si pojistěte, ale vyvarujte se obvyklých chyb

Pokud bychom sestavili žebříček nejdůležitějších pojištění – respektive jak jednotlivé produkty vnímají pojištěnci – na prvních pozicích by bylo pojištění majetku. Přesněji pojištění domácnosti, které si uzavřely dvě třetiny českých domácností. Bohužel právě v případě této pojistky se Češi často dopouští poměrně zásadních chyb. Smyslem pojištění domova je zajistit, aby v případě škodní události (živelné pohromy, požáru, havárie, krádeže...) pojišťovna pokryla veškeré náklady na jeho uvedení do původního stavu. Nejčastější chybou je špatné nastavení rozsahu a výše krytí. Případů, kdy pojištěnec neodhadl optimální pojistnou částku, která nestačila na pokrytí pojistné událostí, je víc než dost. Jev, při kterém je majetek pojištěn na menší, než jaká je jeho skutečná hodnota (např. když je domácnost o celkové hodnotě milion korun pojištěna pouze na částku půl milionu), se nazývá podpojištění. V rámci pojistného plnění by pojistník dostal pouze poměrnou část a nikoliv celou částku. K podpojištění může dojít také v průběhu let, kdy se hodnota majetku průběžně zvedá a pojistník zapomene částku ve smlouvě aktualizovat. Řešení je přitom velmi snadné – kromě kontroly hodnoty majetku a aktualizace smlouvy se nabízí možnost uzavření pojištění, v rámci kterého se výše pojistného vypočítá jiným způsobem (např. pojištění Bezpečný domov Plus od ERGO pojišťovny). Další velkou chybou je neznalost. Než uzavřete smlouvu, důkladně si pročtěte smluvní podmínky a seznamte se s rozsahem pojistného krytí. Předejdete nepříjemnému překvapení, že vám je v určitých situacích pojištění úplně k ničemu. Zároveň si nezapomeňte zjistit, jaké má pojišťovna nároky na zabezpečení domácnosti. V případě nedostatečné zabezpečeného majetku počítejte s komplikacemi resp. se zkrácením pojistného plnění. A chcete-li ušetřit čas i peníze, sjednejte si pojištění online. Naprostá většina pojišťoven nabízí produkty přes internet o něco levněji.

Publikováno: 31. 01. 2019

Kategorie: Finance

Autor: Romana Navrátilová