Jak se jednoduše zbavit řas v akváriu?

Řasy jsou v přírodě přirozenou součástí vodních ploch. Jejich výskyt v akváriích však není žádoucí - především pokud se vyskytují ve větším množství. Působí neesteticky a mohou ohrožovat život rostlin a živočichů.

Jak dojde k přemnožení řas?

Řasy se v akváriu přemnoží, pokud je akvárium špatně udržované, ve vodě je nízký obsah oxidu uhličitého nebo špatná cirkulace vody.

Jak řasám předcházet

Aby se ve vašem akváriu řasy nepřemnožily, musíte v něm udržovat vhodné podmínky a používat správné nástroje pro odstranění řas. V první řadě se zbavte řas, které již v akváriu máte a poté můžete začít s úpravou podmínek v akváriu.

Vhodné podmínky v akváriu

Nejdůležitější je čistota akvária a prosperující rostliny. Vhodné podmínky zajistíte tímto způsobem:

  1. Dobrý a stále zapnutý filtr plný filtračních médií.

  2. Minimálně jednou za dva týdny vyměněná třetina vody.

  3. Nepřerybněná nádrž - ideální je na 1 cm rybí délky 1 litr vody.

  4. Nepřekrmované ryby, zbytky potravy vedou k růstu řas.

  5. Osvětlení akvária maximálně 10 hodin denně.

  6. Nasaďte do akvária i masožravé ryby, například black molly, parmičku černopruhou, krevetky nebo šneky Nerinita.

  7. Hlídejte, aby rostliny měly dostatek světla a živin. V případě potřeby je přihnojujte a dodávejte CO2 nebo si pořiďte méně náročné rostliny.

Jak řasy odstranit

Nejdříve omezte množství řas v akváriu tak, že je mechanicky odstraníte. Pokud byste tak neučinili, mohla by se situace v akváriu zhoršit. Pokud byste začali přihnojovat rostliny, rostly by lépe také řasy. Proto napřed po několik dní ručně a s pomocí k tomu určených přípravků, řasy zlikvidujte. Když se řasy vytratí, už se nevrátí, protože rostliny v akváriu díky hnojení zesílí a nedají řasám příležitost k růstu.

Publikováno: 27. 07. 2020

Kategorie: Tipy

Autor: Romana Navrátilová