Ekologická likvidace odpadů ze stavby

Při každé stavbě domu vzniká spousta odpadů. A že to nejsou vhodné opady k obyčejné  likvidaci nebo k vyhození do normálního odpadu, je všem jasné. Pro likvidaci odpadů z jakékoli stavby ale platí, že se všechny odpady se musí likvidovat ekologicky. Na likvidaci takových odpadů, které vznikají při stavbě rodinných domů, bytovek, řadových domů, ale i jiných budov, existuje v naší republice speciální zákon. Tím se musí řídit všichni, kteří se na stavbě jakéhokoli typu domu podílejí. Všechny opady se musí třídit, a podle zákona i ekologicky zlikvidovat. Při výkopech, když se začne stavět dům či budovy, zůstávají zemina a také různé kamení. Při stavbě domů a budov vznikají také odpady z cihel, rozbitých nebo jinak poničených, které se již nedají znovu použít. Při stavbě krovů vznikají pro změnu zbytky dřevěných konstrukcí, a i ty je potřeba zlikvidovat. Při stavbě železných konstrukcí pro změnu zůstávají různé odpady ocele nebo železa. Ty se potom musí odvézt do sběrny surovin, kde jsou dál zpracovány. Při stavbách domů a budov ale vznikají také odpady od obalových matriálů, ve kterých jsou výrobky, potřebné pro stavbu, zabaleny. Ty musí být odvezeny na speciální skládku. Při stavbách ale vznikají i velice nebezpečné odpady, mezi ty patří různé obaly od nátěrových hmot, které obsahují nebezpečné látky. Ty pak mohou velmi ohrozit životní prostředí. Kdyby nebyly ekologicky zlikvidovány, ale někde odhozeny, museli by stavaři zaplatit nemalé pokuty. Při stavbách nových domů či budov vznikají různé stavební odpady. Jsou ale stavby, kdy se bourají části budov a staví nové budovy. Při těchto demolicích vzniká spousta odpad, který musí být ukládán do speciálních kontejnerů, které musí být dobře zajištěny. Tyto kontejnery se pak odváží, musí být ale uzavřené, a nesmí být znehodnocené.

Publikováno: 04. 01. 2012

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová