identifikace sítí na stavebním pozemku

Identifikace sítí na pozemku, který chceme kupovat, patří k velkému balíků informací, které bychom měli vědět a znát před koupí každého pozemku.

Pozemků je v České republice stále hodně. Pozemky můžete hledat přes internet nebo obcházet realitní kanceláře a dívat se na vývěsky na aktuální nabídky. Při inzerci jsou většinou zadávané pouze základní informace o nabízeném pozemku, které nám zdaleka nestačí, abychom dobře posoudili a vyhodnotili, zda je pozemek dobrý či nikoliv.

Další balík informací bychom měli zjistit na stavebním úřadě, kde se pozemek nachází. Na příslušném stavebním úřadě také zjistíme, zda konkrétní pozemek, o který máme zájem, je určen pro výstavbu rodinných domů podle platného územního plánu. Dále na stavebním úřadě zjistíme o jaký typ zástavby, případně další regulační zásady budeme muset dodržet při plánování a výstavbě našeho domu.

Při této příležitosti také prověříme podmínky napojení budoucího rodinného domu na inženýrské sítě, tj. rozvody elektrické energie, plynu, pitné vody, splaškové a dešťové kanalizace a napojení na příjezdovou komunikaci k pozemku.

Zjištění těchto údajů jsou pro nás velmi důležité, neboť mohou mít velký a značný dopad na celkové výši financí vynaložených na stavbu rodinného domu. Pokud si nebudete jisti, zda všem číslům a informacím rozumíte, je vhodné vyhledat pomoc u odborných poradenských firem a potažmo i pomoc právní. Ušetříte si tak případně nepříjemné překvapení při stavebním řízení a financování vlastní výstavby.

Před vlastní koupí pozemku doporučujeme navštívit více míst a lokalit, a to opravdu v různých denních dobách i ročních obdobích. Na koupi pozemku rozhodně nespěchejte, vše chce čas a důkladné promyšlení, neboť chybné rozhodnutí při koupi stavební parcely nelze nikdy vzít zpět.

Publikováno: 14. 07. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová