Plyn zahřeje, uvaří i posvítí

Firma GASPLAN s.r.o. vznikla v roce 1999 z původní firmy Vladimír Žižka – Gasplan, která nabízela své služby v oblasti plynárenství na českém trhu od roku 1991. Tato firma se zaměřuje na projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě. Během uplynulých let se vyšvihla na pozici hlavního zpracovatele projektových dokumentací v Jihočeské plynárenské, a.s. a pro E.ON České Budějovice. Dále se zabývá zpracováním projektových dokumentací pro města, obce a soukromé firmy. Firma GASPLAN s.r.o. má za sebou vyhotovení a realizaci více než tisíc projektů nových i rekonstruovaných NTL, STL a VTL plynovodů, průmyslových plynovodů ve firemních areálech, přeložek VTL plynovodů vyvolaných stavbou komunikací. A co všechno pro Vás tato firma udělá? V oblasti projektových prací mají nastarosti vysokotlaké plynovody (VTL), středotlaké plynovody (STL), nízkotlaké plynovody (NTL), vysokotlaké regulační stanice, středotlaké regulační stanice, regulační zařízení, plošné plynofikace měst a obcí, rekonstrukce VTL, STL a NTL plynovodních sítí, rekonstrukce VTL a STL regulační stanice, plynové kotelny, domovní plynovody, průmyslové plynovody, studie plynofikace, generelní řešení gazifikací měst a obcí. Gasplan s.r.o. se věnuje inženýrské činnosti – o navrhovaných stavbách jedná s orgány státní a územní správy, s vlastníky ostatních inženýrských sítí, má nastarosti identifikaci stavbou dotčených pozemků, zajišťuje souhlas vlastníků rekonstruovaných plynových zařízení (plynovodní přípojky, umístění regulátoru a hlavního uzávěru plynu a to včetně dopojení na domovní rozvody, aj.), uzavírá smlouvy o smlouvách budoucích s majiteli pozemků. Veškerá dokumentace je vedena v digitální formě, výkresové části PD v programu AutoCAD, BricsCad, World a Excel. Dále můžete využít možnost poradenské služby, kde získáte informace o způsobech připojení na plynovodní síť. Odborní pracovníci Vám pomohou s výběrem nejvhodnějšího způsobu vytápění a přípravy TUV, s volbou plynových spotřebičů a jejich správným umístěním. Zajištěn je technický dozor investora a autorský dozor v oboru technologických zařízeních staveb. Chcete mít jistotu, že peníze e investujete do kvalitního projektu? Není nic jednoduššího než získat reference od zákazníků firmy GASPLAN s.r.o. Seznam zákazníků naleznete na internetových stránkách této firmy.

Publikováno: 08. 06. 2012

Kategorie: Tipy

Autor: Romana Navrátilová