Tipy

Plyn zahřeje, uvaří i posvítí

Firma GASPLAN s.r.o. vznikla v roce 1999 z původní firmy Vladimír Žižka – Gasplan, která nabízela své služby v oblasti plynárenství na českém trhu od roku 1991. Tato firma se zaměřuje na projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě. Během uplynulých let se vyšvihla na pozici hlavního zpracovatele projektových dokumentací v Jihočeské plynárenské, a.s. a pro E.ON České Budějovice. Dále se zabývá zpracováním projektových dokumentací pro města, obce a soukromé firmy.

Firma GASPLAN s.r.o. má za sebou vyhotovení a realizaci více než tisíc projektů nových i rekonstruovaných NTL, STL a VTL plynovodů, průmyslových plynovodů ve firemních areálech, přeložek VTL plynovodů vyvolaných stavbou komunikací. A co všechno pro Vás tato firma udělá? V oblasti projektových prací mají nastarosti vysokotlaké plynovody (VTL), středotlaké plynovody (STL), nízkotlaké plynovody (NTL), vysokotlaké regulační stanice, středotlaké regulační stanice, regulační zařízení, plošné plynofikace měst a obcí, rekonstrukce VTL, STL a NTL plynovodních sítí, rekonstrukce VTL a STL regulační stanice, plynové kotelny, domovní plynovody, průmyslové plynovody, studie plynofikace, generelní řešení gazifikací měst a obcí.

Gasplan s.r.o. se věnuje inženýrské činnosti – o navrhovaných stavbách jedná s orgány státní a územní správy, s vlastníky ostatních inženýrských sítí, má nastarosti identifikaci stavbou dotčených pozemků, zajišťuje souhlas vlastníků rekonstruovaných plynových zařízení (plynovodní přípojky, umístění regulátoru a hlavního uzávěru plynu a to včetně dopojení na domovní rozvody, aj.), uzavírá smlouvy o smlouvách budoucích s majiteli pozemků.

Veškerá dokumentace je vedena v digitální formě, výkresové části PD v programu AutoCAD, BricsCad, World a Excel. Dále můžete využít možnost poradenské služby, kde získáte informace o způsobech připojení na plynovodní síť. Odborní pracovníci Vám pomohou s výběrem nejvhodnějšího způsobu vytápění a přípravy TUV, s volbou plynových spotřebičů a jejich správným umístěním. Zajištěn je technický dozor investora a autorský dozor v oboru technologických zařízeních staveb.

Chcete mít jistotu, že peníze investujete do kvalitního projektu? Není nic jednoduššího než získat reference od zákazníků firmy GASPLAN s.r.o. Seznam zákazníků naleznete na internetových stránkách této firmy.

Pošlete komentář