Věcné břemeno na pozemku

V tomto článku se dozvíte základní informace, které se týkají věcného břemene, které vám někdy může pořádně zkomplikovat život.

Co to věcné břemeno vůbec je? Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen a zavázán něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele.

Věcná břemena především vznikají písemnou smlouvou nebo na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví či rozhodnutím příslušného orgánu.

Věcná břemena můžeme třídit podle různých kritérií, základní dělení věcných břemen je však na osobní a věcná.

Pokud nějakou nemovitost, kterou chceme koupit, má věcné břemene, zpravidla nás nejčastěji zajímá, jak věcné břemeno zaniká. Uvedeme zde aspoň některé. Věcné břemeno zaniká například rozhodnutím příslušného orgánu, ze zákona, smlouvou, splněním rozvazovací podmínky a také uplynutím doby, bylo-li věcné břemeno zřízeno na určitou dobu.

Pokud se s lidmi, které na nemovitost mají věcné břemeno, nedomluvíte, tak vězte, že nadále mají na nemovitost určitá práva a povinnosti. Ty se samozřejmě liší případ od případu. Většinou se však jedná o tyto práva a povinnosti: právo průchodu a průjezdu, právo čerpat vodu ze studny, právo užívání nemovitosti, bytu, místnosti, nebytového prostoru, věcné břemeno oprav a údržby atd.

Na závěr je také dobré vědět, že taktéž existuje promlčení práva odpovídajícího věcnému břemeni. Není-li po dobu deseti let toto právo vykonáváno, promlčí se.

Na úplný závěr ještě informace, že od roku 2008 došlo k osvobození od daně darovací při bezúplatném zřízení věcného břemene pro osoby zařazené do prvních dvou daňových skupin.

Publikováno: 10. 02. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Romana Navrátilová