Co je katastr nemovitostí a k čemu slouží?

0

Katastr nemovitostí je rozsáhlý úřední registr, který obsahuje informace o nemovitostech, včetně pozemků a budov. Jsou v něm zaznamenány všechny hlavní údaje, jako jsou popis, poloha a zápisy práv. Patří sem vlastnická práva, zástavní práva, věcná břemena, zákaz zatížení a zcizení a další.

Účel katastru nemovitostí

Český katastr nemovitostí je veřejným zdrojem údajů o nemovitostech v České republice. Obsahuje podrobné informace o nemovitostech nacházejících se na území státu, včetně popisů, soupisů, geometrických a polohových údajů a zápisů práv k nemovitostem. Katastrální mapa má zásadní význam pro realitní makléře, ale slouží i k dalším účelům, jako jsou daně, statistické analýzy a technické údaje.

Katastr je také důležitý pro ověřování právního stavu nemovitostí. Obsahuje záznamy o případných omezeních na nemovitostech, jako jsou hypotéky a nebankovní úvěry nebo exekuce. V katastru jsou rovněž zdokumentována věcná břemena, jako je užívací právo, právo cesty a přístup pro energetické společnosti.

Kromě údajů o nemovitostech poskytuje český katastr také informace o dalších aspektech pozemků v zemi, jako je využití půdy, ochrana životního prostředí a geografické informace. Všechny tyto údaje jsou přístupné veřejnosti a využívají je jak soukromé osoby, tak podniky.

Český katastr nemovitostí je základním nástrojem pro ty, kteří se zabývají nemovitostmi v České republice. Poskytuje podrobné informace o nemovitostech a jejich právním stavu a další důležité údaje týkající se pozemků v zemi.

Je důležité udržovat katastr aktuální a přesný, aby byly řádně zohledněny veškeré změny vlastnictví nebo práv k nemovitosti. To pomůže zajistit ochranu všech stran a rychlé a snadné řešení případných sporů.

Znáte rozšířený katastr nemovitostí GeoPas.cz?

GeoPas.cz je služba, která využívá informace z institucí České republiky a vlastních zdrojů k vytváření datových vrstev. Tyto vrstvy jsou pak propojeny s konkrétními územními jednotkami. Díky této službě mohou lidé prozkoumat katastrální území, ve kterém žijí, například největší zastavěnou plochu v porovnání s jeho celkovou rozlohou, nejnižší hodnotu oxidu dusičitého a řadu dalších informací. Dále lze pomocí ní zjistit vzdálenost bankomatů, dostupnost Alzaboxů, hluk v životním prostředí, znečištění ovzduší, záplavová území, radonový index či zda se na konkrétní adrese nachází podnik.

A jak vypadá detail rozšířeného výpisu z katastru v praxi? Koukněte se na katastrální území Rohoznice u Hořic.

Publikováno: 10. 12. 2022 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Reality

Autor: Tereza Navrátilová